Vrijheid in 2018

Een rechtsstaat gaat immers uit van vrije burgers, die zelf hun lot bepalen, gelijk worden behandeld, beschermd zijn tegen willekeur en machtsmisbruik, die vrij informatie mogen ontvangen en verspreiden. Maar die vooral ook zélf mogen kiezen. Het lijkt er op dat die vrijheid onder zwaardere druk komt.

>folkert jensma, nrc-h, 23-12-2017

 

Merry

click:
MVI_8873

 

Vóór

In een bijzondere zitting van de Verenigde Naties is met een overtuigende meerderheid een motie aangenomen waarin de VS worden veroordeeld wegens hun blinde steun aan Israel, en in weerwil van de dreigementen van het land om steun in te trekken aan hen die voor zouden stemmen. 129 landen lieten zich daardoor niet intimideren, al is de motie verder inhoudsloos, want betrokkenen trekken zich er toch niets van aan, zoals het meestal gaat. Wonderbaarlijk genoeg was Nederland ook voor. En deze landen stemden tegen: Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo, United States.

 

Corpocracy

is de maatschappij waarin grote bedrijven de regering controleren.
Met de hartelijke groeten van het kabinet: een mooi 2018 gewenst.
Het gaat immers weer fantaastisch met Nederland.

 

Testament

100

Daget

Vis bestijgt een droom

»In ‘Slapenderwijs, wakenderwijs’ (1969) schrijft Henri Michaux: “Net als vele andere nachtdromers, protesteer ik niet in mijn droom, maar stel ik mij onmiddellijk op de toestand in, hoe onmogelijk die ook is, zonder hem te verwerpen, zonder er van weg te vluchten. Hoogstens hoop ik uit de toestand weg te komen, maar niet uit de wereld waartoe hij behoort, net zoals een toeschouwer doet bij een dramatische film, die bij het gebeuren van een penibele scène niet de wens heeft het filmdoek te verscheuren, maar alleen om over te gaan naar een meer aanvaardbare toestand waarop de dan bestaande toestand volgens hem zou kunnen uitlopen.”
Deze woorden van Michaux zouden een goede inleiding tot de gedichtenbundel Vlammend Marmer van Frans Budé kunnen zijn. Niet alleen dat in de gedichten van Budé het woord droom en varianten erop herhaaldelijk worden gebruikt, de gedichten zelf scheppen hun konstellatie in een soort gedroomde wereld.«

Huub Beurskens in een bespreking van genoemde bundel, het debuut van de dichter, in De Groene van 23 januari 1985

Uit het boek:

Open zee. Dichte vlokken
schuim, breedgeschouderd
water, doorwaadbaar, ver
tot in de duisternis

Vis bestijgt een droom
Vallend water, gerangschikt
tot een stroom. Hij duikt
de afgrond in. Schim

van wind, ademloze vin
Dit snij ik aan:
Herinner jij je water,

blinde vis, wat staat er
als ik je kielhaal
in mijn droom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Budé in 1985)

 

Geheime DNA-databank

Onlangs keurde de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten goed. Door deze wet wordt massa-surveillance in Nederland binnenkort een feit. Dit vormt een historische breuk met het verleden. Enkele van de meest totalitaire bevoegdheden uit de nieuwe wet op een rij:
– De geheime diensten (AIVD en MIVD) zullen het internet massaal mogen aftappen. Terecht wordt deze nieuwe bevoegdheid daarom een digitaal sleepnet genoemd.
– De data die middels deze bevoegdheid verzameld worden mogen jarenlang worden opgeslagen en bovendien massaal en ongeëvalueerd worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.
– Alles wat in verbinding staat met het internet zal door de geheime diensten kunnen worden gehackt, zelfs als het apparatuur van onschuldige burgers betreft.
– Bedrijven en personen kunnen verplicht worden om encrypted data te ontsleutelen, op straffe van hechtenis.
– Op verzoek zal iedere databank bij de overheid en het bedrijfsleven opengesteld kunnen worden voor rechtstreekse, volledige toegang door de geheime diensten.
– Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
– Bij dit alles zal onafhankelijk en effectief (rechterlijk) toezicht ontbreken.

Steun de campagne van Amnesty International, onderteken het verzoek voor een referendum!

via https://sleepwet.nl

 

Bonus

De art-director én de copywriter van het reclamebureau hebben nu wel, aan het eind van het jaar, een mooie bonus verdiend. Kom, we doen iets met tegeltjeswijsheid, “maar dan anders”.