RLS en Skerryvore

In hetzelfde hoofdstuk als waarin Balzac een plaatsje kreeg, ook een droom van Robert Louis Stevenson.
Eerst de droom.

«Het scheen hem dat hij op de eerste verdieping was van een eenvoudige boerderij in heuvelland. De kamer waarin hij zich bevond had het aarzelend begin van een zekere voornaamheid. Er lag een tapijt op de vloer, en tegen de muuur stond een piano, geloof ik, maar ondanks deze vefraaiingen twijfelde hij er eigenlijk geen moment aan dat hij in het veen was, bij mensen uit de heuvels, middenin de uitgestrekte heidevelden. Vanuit het raam keek hij uit op de binnenplaats van de boerderij, die sporen droeg van verwaarlozing. Over de wereld lag een grote, onaangename stilte. Geen levend wezen, de bewoners van het huis noch vee waren te zien. Alleen een ruige patrijshond lag tegen de muur van het huis geleund. Hij leek te slapen. Er was iets aan de hond dat de dromer onrustig maakte. Het was een onbestemd gevoel, want het dier had geen bijzondere kenmerken, integendeel, hij was zo oud, stom, smerig en ruig dat hij eerder medelijden zou wekken, en toch kwam de dromer steeds meer tot de overtuiging dat het helemaal geen echte hond was, maar een voorportaal van de hel. Hele zwermen zomervliegen zoemden slaperig rond de binnenplaats; plotseling strekte de hond zijn voorpoot uit, ving een vlieg in zijn open klauw en stak die in zijn mond, als een aap – en ineens keek hij naar de dromer op, en knipperde met zijn ogen.»

Jazower vermeldt over RLS het volgende.
Edinburg, 13 november 1850 – Apia/Samoa, 8 december 1894.
Als kind had hij veel angstdromen, waaruit hij meestal huilend ontwaakte. Hoe ouder hij werd des te realistischer werden zijn dromen, ze hadden de “Opeenvolgende werkelijkheid van het leven”. Zijn stemming overdag werd door zijn dromen beïnvloed, hij was zwaarmoedig als hij des nachts duistere dromen had gehad. Landschappen, sommige planten doken na maanden, soms jaren weer op; in zijn dromen las hij, droomde in episoden, vaak romanachtige voorvallen, die hij dan weer in zijn vertellingen gebruiken kon. Aan zijn dromen ontleende hij drie scenes voor zijn novelle over Mr. Jekyll en Mr. Hyde en stof voor zijn novelle “Olalla”.

RLS aan zijn schrijftafel in Skerryvore
bron van de foto

Jezower geeft drie dromen van RLS weer – uit praktische overweging koos ik deze, mogelijk volgen op een later tijdstip de andere (dan zonder verdere toelichting).
RLS woonde in deze tijd in Bournemouth, in een huis dat “Skerryvore” werd genoemd, naar de hoogste vuurtoren van Schotland die door zijn oom Alan Stevenson werd gebouwd. Het huis was gekocht door zijn vader voor hem en zijn vrouw Fanny, allicht in de hoop de rusteloze zoon wat te domesticeren. Het huis werd in 1940 door Duitse bommen verwoest. Op de plek in Bournemouth is nu ter herinnering een parkje met daarin een model van de vuurtoren waarnaar het huis werd genoemd. De onderstaande tekening is overgenomen uit Scribner’s Magazine van juli 1899, daarin opgenomen als illustratie bij een reeks brieven van RLS, die toen net waren gepubliceerd. Op internet is uitvoerige documentatie te vinden over RLS, Skerryvore en diens hier genoemde werken.

Comments are closed.