Ein umgetriebener Phantast

In de sectie Romantiek, in het boek van Jezower, ook Johann Arnold Kanne.

Eerst zijn droom:
«Ik droomde op een nacht dat ik terug in mijn geboortestad was, en ik liep achter de Alexandersburg de zogenoemde Papenberg op. Terwijl ik daar zo langzaam, rustig en vrolijk voortging, voelde ik me ineens naar de kant getrokken, naar een ommuurde bron waar stenen treden in af liepen. Ik daalde af en zag water, zo helder en etherisch als de lucht. Zonder enige nadere associatie vroeg ik meteen aan de bron: “Zal ik gelukkig zijn?” En de bron antwoordde met heldere, milde stem “Dat hangt helemaal van je zelf af.” Meteen hierna klom ik weer uit de bron, werd wakker, en het was me zo wonderlijk licht te moede.»

En over hem:

Johann Arnold Kanne (Detmold, mei 1773  ~  Erlangen, 17 december 1824)
Natuurfilosoof uit de tijd der romantiek, die na allerlei avonturen -vrienden moesten hem uit de Oostenrijks militaire dienst uitkopen- en na veel innerlijke strijd een dogmatisch christen werd, en het principe van een absolute autoriteit van een absolute kerk huldigde.
Ten tijde van zijn zwaarste zielskonflikten had Kanne deze droom, die de ommekeer in zijn leven tot gevolg had.

Op zoek naar een portret van Kanne, stuitte ik op een artikel van Jan Noordegraaf (VU, Amsterdam), over “Willem Bilderdijk en de taalwetenschap – een Nederlandse linguïst tussen twee werelden”.
Bilderdijk is een oude liefde van mij – ik bezit zijn Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden in de Nederduitsche Taal in tweede druk uit 1828.
Maar terug naar Noordegraaf, die ingaat op de oorsprong van de etymologie zoals door Bilderdijk en Jacob Grimm bedreven. Noordegraaf ziet wel overeenkomsten in benadering tussen Bilderdijk en Grimm, als beoefenaren van de “wilde filologie” (en een middagje met Bilderdijk’s etymologie op de bank, wekt zo niet bewondering voor diens wildheid, dan toch voor zijn creativiteit). In dat kader wordt Grimm aangehaald die Johan Arnold Kanne (hier met sterfdatum in 1834) bestempelt als “ein umgetriebener Phantast”. Ik waag me even niet aan de vertaling dáárvan (en probeert u vooral Google-translator, immer goed voor een warme grijns).

Comments are closed.