Ondermijnen

In veel niet-democratische staten komt er gewoonlijk een omslagpunt, waar de politie de burger niet langer beschouwt als degene die bescherming behoeft, maar eerder als een latente crimineel. Die grens lijkt intussen ook in Engeland overschreden, hoewel sommigen volhouden dat het de oudste democratie ter wereld is.
De Engelse politie blijkt -nadat ze gedwongen moest worden de informatie vrij te geven- de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, contact-gegevens, en zo mogelijk ras en geboortedatum) van iedereen te bewaren die probeert iets aan te geven. De vastgelegde gegevens kunnen altijd in toekomstig onderzoek gebruikt worden. De gegevens worden nooit meer gewist.
Uiteraard wordt gevreesd dat het vertrouwen van het publiek in de politie nog meer wordt ondermijnd.

 

Comments are closed.