Kaart # 16

L.J.
Hierbij meld ik U even, dat ik in goeden welstand alhier ben aangekomen. Ik heb mijn eerste twee uur dienst er net weer op zitten en dus ben ik nu tot negen uur vrij en ik behoef u zeker niet te schrijven, wat ik in die vrijen tijd ga doen. Ik was mooi op tijd over en kwam dus niet te laat in dienst. Nu ik schrijf aan het einde dezer week wel wat meer. Zijt dan vooreerst gegroet van je l.h. Roelof.
P.S. Doe ook de groeten aan je ouders en broers.

Comments are closed.