Bankjes: Hausmann

Georges-Eugène, Baron Haussmann (1809 – 1891) krijgt eigenlijk in zijn eentje alle credits voor de hervorming van het middeleeuwse Parijs tot de stad zoals deze zich ook hedentendage -althans wat betreft het centrum- nog toont. Daarnaast heeft zijn werk gevolgen gehad voor het aanzien en de inrichting van steden over de hele wereld.
Haussmann werd, na een studie rechten, in 1831 ambtenaar en zijn carrière verliep voorspoedig. Als prefect van het departement Seine, vanaf 1853, begon hij met zijn grote publieke werken. Onder zijn leiding werd tweevijfde van het toen bestaande centrum van Parijs afgebroken en vervangen door de brede boulevards en avenues die we nu nog kennen. Die werden verfraaid met grote parken, waarin voor het eerst op grote schaal banken werden geplaatst.

In de literatuur zijn drie hoofdredenen voor al die veranderingen aangegeven, ze zijn plausibel genoeg om hier te herhalen – een esthetische (meer licht), een economische (efficiënter transport) en een militaire (opstandelingen konden niet meer eenvoudig barricaden opwerpen, en te paard gemakkelijker achtervolgd). De veranderingen werden tegelijk aangegrepen voor een aanpassing van de watervoorziening en voor een sterk verbeterde riolering; er kwam straatverlichting. Veel van deze ideeën kwamen overigens van Napoleon III, maar het was toch Haussmann’s werkkracht die er voor zorgde dat het niet bij ideeën bleef. De werken werden betaald uit publieke middelen (het autocratisch bestuur ging enorme leningen aan), waarop nauwelijks publieke controle was. Uiteindelijk resulteerde dat in het ontslag van Haussmann in 1870.

 

Comments are closed.