Boycot!

Deze week stond in de krant (nrc-handelsblad, 11 juni 2015, e7) een goed verhaal over de oproep tot boycot van Israël, de zogenoemde BDS-beweging. Hoewel het artikel suggereert dat die beweging succes lijkt te hebben, heeft Israel er helaas nog amper economische schade van. Zolang de beurs niet wordt getroffen kan het land ongestraft doorgaan met de illegale nederzettingen, het onderdrukken en discrimineren van de eigen inwoners van Arabische afkomst, nog afgezien van het eens in de paar jaar vermoorden van Palestijnse burgers. Maar kennelijk is de regering beducht genoeg voor de beeldvorming (alsof die in grote delen van de wereld nog slechter zou kunnen) om ambassades op te dragen te lobbyen tegen de plannen om etikettering verplicht te maken. Dat zou consumenten beter de gelegenheid geven producten die uit de ilegale gebieden komen, te boycotten.
Maar hoe weinig succesvol tot nu toe ook, de hoop blijft dat BDS de staat Israel, net als het even racistische Zuid-Afrika indertijd, op de knieën zal krijgen.

 

Comments are closed.