Een wet?

Veel veelgelezen auteurs uit een groot aantal landen, waaronder vijf Nobelprijswinnaars, hebben een verzoekschrift opgesteld aan de Verenigde Naties om een “wet van internationale digitale rechten” gerealiseerd te krijgen. Daarmee zou het bespioneren (en daarmee latent criminaliseren) van burgers door de overheid beteugeld kunnen worden, denken ze.

Benieuwd hoeveel mensen het aandurven Edward Snowden voor te dragen voor de Nobelprijs van de Vrede. Want als iemand als Obama die heeft kunnen krijgen zonder nog maar iets te hebben gedaan als president, dan verdient Snowden hem zeker door de vileine acties aan de kaak te stellen die onder datzelfde presidentschap werden uitgebreid en verfijnd.

 

Comments are closed.