Opgepompter

Hij komt terug, met een nòg opgeblazener ego.

 

Rembrandt

Jozelf vertelt zijn dromen, aldus

afbeelding bij het wekelijkse stukje van Rudi Fuchs In De Groene Amsterdammer van 11april 2019 – https://www.groene.nl/artikel/een-dromer
 

Moord op bomen

Natuur, in Nederland, kun je niet aan zichzelf overlaten: natuur moet gemanaged worden. Anders gaat het maar woekeren. Op zich is dat wel weer goed voor imago en beurs (hout levert nog heel wat geld op, en het vlees van edelherten ongetwijfeld ook). Erger wordt het als natuur wordt vernietigd om er zogenaamd natuur voor terug te krijgen. Het onwaarschijnlijke echec van de Oostvaardersplassen is intussen wel bekend (en van de zomer kan de barbecue in elk geval goed doorroken). Maar erger is de overvloedige bomenkap, die uitsluitend door managers lijkt ingegeven, om er “natuur” voor terug te krijgen. Alsof bomen geen natuur zijn. Of nuttig bij het opruimen van CO2. De fanaten die overal “natuurlijke zandverstuivingen” met jeneverbessen willen, worden ook wel als natuurnazi’s aangeduid. Zij kunnen -helaas, helaas- beslissen over wie leeft en wie dood moet. Mooie sterke en gezonde bossen slopen, om er hei voor terug te krijgen.

Tekent de petitie, elke boom gered is er één!

http://www.bomenkapmeldpunt.nl/

 

Ian F.

Ian Feathers opens a door in his dream and finds himself in Frieda Frail’s bedroom at night. How he knows this room belongs to the dead woman is the dream’s secret. He does know it, however, and he surveys the room with the cold detachment of an experienced detective and searches for clues. The single bed, the night table, the lamp, and the rag rug on the floor are imbued with a quality that disturbs him. “Too perfect,” he thinks. They have the unreal smoothness of a picture of a room in an advertisement. Ian walks to the window to look outside at the lawn and the sidewalk and notices a key lying on the sill. As he looks at it, the key shudders slightly, as if it is alive. He slaps his hand over it, feels a tremor under his palm, but closes his fist tightly around it. When he turns around, he discovers a door that had not been there earlier, opens it with the living key, and sees a girl with a cardboard sign on her back that says I.F.F. The sign confuses him, and from it he suddenly understands that he has committed a crime and is seized by a terrible sense of guilt. But what crime? What have I done? he thinks. The girl leaps up a staircase four steps at a time, and with each flying hop her dress blows over her head, and he glimpses her naked body beneath. He has an erection. The dream becomes a wet dream, and Ian Feathers wakes up

*-*-*-_-*-*-*

Ian Feathers opent in zijn droom een deur, en merkt dat hij in de slaapkamer van Frieda Frail is. Het is nacht. Het is het geheim van de droom, hoe hij weet dat deze kamer van de overleden vrouw is. Hij weet het echter, en hij beschouwt de kamer met de kille onafhankelijkheid van een ervaren rechercheur, en zoekt naar aanwijzingen.
Een eenpersoons bed, het nachtkastje, de lamp en het rafelige bedkleedje op de vloer, zijn doortrokken met een sfeer die hem verontrust. “Het is allemaal te volmaakt”, denkt hij. Het heeft de onwerkelijke gladheid van een afbeelding van een kamer in een reclame-advertentie. Ian loopt naar het raam, om naar het grasveld buiten te kijken, en ziet een sleutel op de vensterbank liggen. Als hij er naar kijkt, trilt de sleutel een beetje, alsof hij leeft. Hij slaat zijn hand erop, voelt de trilling onder zijn handpalm, maar knijpt zijn hand er krachtig om heen. Als hij zich omdraait, ontdekt hij een deur die er eerder niet was, opent hem met de levende sleutel, en ziet een meisje met een kartonnen bord op haar rug, waarop I.F.F. staat. Het bord verwart hem, en daardoor begrijpt hij ineens dat hij een misdaad heeft begaan en wordt overvallen door een vreselijk schuldgevoel. Maar welke misdaad? Wat heb ik gedaan? denkt hij. Het meisje holt een trap op, vier treden tegelijk, en met elke sprong waait haar jurk over haar hoofd, en vangt hij een glimp op van haar blote lichaam eronder. Hij heeft een erectie. De droom wordt een natte droom, en Ian Feathers wordt wakker.

uit: Memories of the Future – Siri Hustvedt