Egypte

Vrijheid in 2018

Een rechtsstaat gaat immers uit van vrije burgers, die zelf hun lot bepalen, gelijk worden behandeld, beschermd zijn tegen willekeur en machtsmisbruik, die vrij informatie mogen ontvangen en verspreiden. Maar die vooral ook zélf mogen kiezen. Het lijkt er op dat die vrijheid onder zwaardere druk komt.

>folkert jensma, nrc-h, 23-12-2017

 

Merry

click:
MVI_8873

 

Vóór

In een bijzondere zitting van de Verenigde Naties is met een overtuigende meerderheid een motie aangenomen waarin de VS worden veroordeeld wegens hun blinde steun aan Israel, en in weerwil van de dreigementen van het land om steun in te trekken aan hen die voor zouden stemmen. 129 landen lieten zich daardoor niet intimideren, al is de motie verder inhoudsloos, want betrokkenen trekken zich er toch niets van aan, zoals het meestal gaat. Wonderbaarlijk genoeg was Nederland ook voor. En deze landen stemden tegen: Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo, United States.

 

Corpocracy

is de maatschappij waarin grote bedrijven de regering controleren.
Met de hartelijke groeten van het kabinet: een mooi 2018 gewenst.
Het gaat immers weer fantaastisch met Nederland.