Nee

Dijsselbloem, de trots van de natie in barre tijden, heeft het maar steeds over “de instituties”. Anonieme systemen, bevolkt door van alle menselijkheid gespeende bureaucraten, waartegen geen verzet mogelijk is. Hoe zou “onze” natie reageren als “de instituties” de btw op alle producten en diensten tot 25% verhoogden, en dan ook nog eisen dat je dankbaar bent, omdat je nou eenmaal hoort tot een natie van profiteurs en labbekakken.

Een trots volk aan de bedelstaf brengen, voor het heil van een paar bankiers en systeemdenkers? Dat nooit!
neen

 

Gedicht

Droom
Ik droomde dat ik voeten had met zes vingers
handen met acht tenen. In mijn klas
kwam iedereen kijken.’Gaat het? Gaat het voorbij?’
Ik stond op en riep met een stem zo hard dat de buren
allemaal tegen de muren sloegen, ‘HET IS
OVER! HET GAAT GOED MET MIJ!’
Het licht ging aan. Mijn vader en mijn moeder
stonden met hun handen en hun voeten
vlak bij mij, ik keek en ik zag het.
Precies hetzelfde als zij.

Eva Gerlach

 

Boycot!

Deze week stond in de krant (nrc-handelsblad, 11 juni 2015, e7) een goed verhaal over de oproep tot boycot van Israël, de zogenoemde BDS-beweging. Hoewel het artikel suggereert dat die beweging succes lijkt te hebben, heeft Israel er helaas nog amper economische schade van. Zolang de beurs niet wordt getroffen kan het land ongestraft doorgaan met de illegale nederzettingen, het onderdrukken en discrimineren van de eigen inwoners van Arabische afkomst, nog afgezien van het eens in de paar jaar vermoorden van Palestijnse burgers. Maar kennelijk is de regering beducht genoeg voor de beeldvorming (alsof die in grote delen van de wereld nog slechter zou kunnen) om ambassades op te dragen te lobbyen tegen de plannen om etikettering verplicht te maken. Dat zou consumenten beter de gelegenheid geven producten die uit de ilegale gebieden komen, te boycotten.
Maar hoe weinig succesvol tot nu toe ook, de hoop blijft dat BDS de staat Israel, net als het even racistische Zuid-Afrika indertijd, op de knieën zal krijgen.