VVdA regering

Het recht van de sterkste moet -uiteraard- ook gaan gelden bij de laatste strohalm die mensen nog hebben: de gang naar de rechter. Bedrijven, bemiddelden kunnen procederen tot ze gelijk krijgen. Stukje bij beetje worden gewone mensen verder uitgeknepen:

Teeven zet bezuiniging op rechtsbijstand door

Staatssecretaris Teeven zet via een Algemene Maatregel van Bestuur een deel van de bezuiniging op de rechtsbijstand door, ondanks verzet in de Eerste Kamer. De maatregel betekent dat advocaten in rechtsbijstandzaken minder per uur vergoed krijgen.

De Eerste Kamer nam op 20 januari een motie aan waarin Teeven werd opgeroepen om op iets anders te besparen. Teeven schrijft nu aan de Eerste en Tweede Kamer dat het tekort op zijn begroting hem “geen andere keus” laat dan de bezuiniging toch door te voeren.

De Eerste Kamer was tegen het plan, omdat de Kamerleden bang zijn dat rechtsbijstand voor sommige mensen met een laag inkomen onbereikbaar wordt en dat zij hun recht niet kunnen halen. Ook de Orde van Advocaten heeft die mening.

Teeven gaat wel in op een andere wens van de senatoren: er komt een onderzoek naar de kostenstijging van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarna bekijkt de staatssecretaris of de stijging in de kosten gestopt kan worden.

(nos.nl – vrijdag 30 januari 2015)

Nu is het wachten op (de trukendoos rond) de AMvB die de vrije artsenkeus alleen nog voor rijke mensen garandeert.