Snelle hap

EPD

Intussen is de discussie over het EPD weer wat aan het luwen (niemand heeft de vraag beantwoord wat het belang van verzekeringsmaatschappijen bij het EPD maakt dat ze artsen willen betalen om maar mee te doen!). Toch, ook al is het al weer wat ouder, een prima artikel van Arjen Kamphuis, hier, over de voorgeschiedenis van dit beschamende dossier.
In hele discours is helaas te weinig naar voren gebracht dat het er nu alleen nog maar om gaat “iedereen” aan te sluiten. Als dat eenmaal zo ver is, kunnen de schotten, die nu nog verhinderen dat “iedereen” inzage heeft in patientgegevens, langzaam maar zeker worden afgebroken. Want net zoals er nu geen enkel steekhoudend argument wordt geleverd om het systeem in te voeren, zal er straks alleen maar emotie worden opgevoerd om “de wetenschap” en “de zorgverzekeraars” ongehinderd toegang te geven (“want de gegevens zullen worden geanonimiseerd…”).
Update 19 december 2012. Na een actie van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de vereniging die het EPD propageert beloofd dat alle medische gegevens van mensen die geen toestemming hebben gegeven zullen worden verwijderd. Aanvankelijk was het nog zo dat iedereen die ooit was aangemeld voor het “oude” EPD stilzwijgend in het “nieuwe” zou worden opgenomen.
Overigens, net zoals bij beladen woorden zoals “persoonsnummer” of “varkensgriep”, lijkt het alsof er volop actie wordt ondernomen om het woord EPD stillekes te laten verwdwijnen. Het moet nu “landelijk schakelpunt” (LSP) gaan heten.