225 keer per dag geobserveerd

Een Deense studie wijst uit dat de inwonders van dat land een paar honderd keer per dag worden geobserveerd in hun doen en laten. Het waargenomene wordt in databases opegeslagen, en kan door de overheid elk moment worden nagegaan.

Verwacht wordt dat het aantal registraties van wat de Denen allemaal uitspoken alleen nog maar zal toenemen. De Nederlandse overheid wil geen inzage geven in dit soort gegevens (althans, aan de onderdanen niet).

Tagged with: