Farizeer

Vandaag staat op NU-nl een bericht met deze aanhef:

SCHIPHOL – Ongeveer veertig mensen hebben dinsdagavond op Schiphol de Schipholbrand uit 2005 herdacht. Omdat de belangstelling afneemt, was dit de laatste officiële herdenking. Het thema van de bijeenkomst luidde ‘niet vergeten’.

In 2006 trad toenmalig minister Donner pro forma af wegens de grove fouten, voorafgaande aan de brand, die zijn ministerie helaas niet naar anderen had kunnen afschuiven. Wegens verblijf elders, en ook door de belangrijke bezigheden daar,  heeft de huidige minister helaas verstek moeten laten gaan bij de herdenking. Maar, zo stellen wij ons zijn woordvoerder voor, “zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers”.

Het onderzoeks rapport, en aanleiding voor de afgang van de minister, concludeerde dat de slachtoffers zijn gevallen door de nalatigheid van de overheid. Gelukkig waren het alleen maar asielzoekers (stel u eens voor dat het een prinsesje was geweest, of  de heer Wilders), dus met het rapport was ook de kous af.

Niet vergeten!

 

Wachten

Het bankje vervult geen geringe functie bij de spoorwegen. Overal, in elk land.

(Brussel Noordstation)

Het is zelfs nog niet zo lang geleden dat de gemeenschappelijke zetel in de treinen (van de lagere klasse – de salon in de Oriënt Express van toen is weer een ander verhaal) werd vervangen door een meer individuele omgeving, hoewel dat nog lang geen gemeenschappelijk onderdeel van internationaal treindesign is. Vergelijk dat eens met de bus.
Maar het zou niet gaan over binnen.

Onverbrekelijk verbonden met het reizen per trein is natuurlijk het moeten wachten tot de trein komt. Een station is ondenkbaar zonder bankjes! Vaak zijn er te weinig. Soms ontbreekt op het perron een bankje helemaal, hetgeen een wonderlijke beslissing is van het stationsmanagement. Toch weer bang voor zwervers?

(Liège: Gare Guillemins)

Oma

vraag oma waarom privacy belangrijk is – aardige column in Webwereld

Tagged with: