Jantjes Album

Het album van Jantje Groenwold heeft de tijd redelijk doorstaan. Van de voorkant is wat papier verdwenen. Een deel laat los (rechts beneden), een deel van de rechter gele bloem lag netjes ìn het album. Die heb ik maar weer bijgeplakt.

foto omslag Jantje's Album

Album - buitenkant

Jantje Groenwold is mijn grootmoeder van vaders kant. Het album vond ik in de nalatenschap. Toen mijn ouders nog leefden heb ik het nimmer gezien.

In het album zijn een kleine zestig ansichtkaarten bewaard gebleven. Het leeuwendeel betreft die welke mijn grootvader, Roelof Idema, en mijn grootmoeder hebben gewisseld. Meer van Roelof aan Jantje dan omgekeerd. Een paar zijn van een neef van Jantje Groenwold, toen deze zijn diensttijd in Noord-Holland doorbracht, en één is van een vriendin. Een stuk of tien kaarten zijn blanco, nimmer verzonden.

Roelof Idema is op 21 december 1890 in Emmen geboren, en daar op 22 juni 1925 overleden. Jantje Groenwold is van 9 december 1892 (geboren in Tweede Exloërmond), en overleden op 11 november 1967 in Emmen. Zij is in 1936 hertrouwd met Hendrik Tip (Steenwijkerwold, 24 juni 1886 – Emmen, 30 januari 1963). Aan haar echtgenoten ontleen ik mijn voornamen.

 

Jantje en Roelof

pasfoto van roelof idema

Roelof Idema - ongedateerd - wellicht in bewaardersuniform

In de genealogie van de Familie Idema (uitgegeven in eigen beheer, Midwoud, 2000) staat het zo eenvoudig, “arbeider” als beroep van Roelof Idema. Achtergrond bij de correspondentie is dat Roelof in Utrecht werk vond als gevangenbewaarder 3e klas. Behalve het Album bezit ik geen enkel document dat enig licht kan werpen op de reden van beroepskeuze, op de precieze lokatie of op de duur van zijn dienstverband. Ik weet niet of deze vorm van overheidsdienst wellicht in plaats kwam van militaire dienst. Of Roelof in dienst is geweest is mij ook onbekend.

.

.

kleine foto van kntje groenwold

Ongedateerde foto van Jantje Groenwold

De oudste kaart is verzonden op 24 juli 1916, de laatste dateert van 10 juli 1918.
De kaarten van Roelof zijn veelal “p/a” geadresseerd aan Jacob Groenwold, Jantjes vader, aan een adres in (Tweede) Exloërmond. Jacob is van 1869, en trouwde op 22 jarige leeftijd (in 1891) met Engelina van der Vinne, in de gemeente Odoorn. Jacob zelf kwam van Bonnerveen (tegenwoordig bij Gieterveen) waar al generaties het domicilie van de Groenwolds was. Engelina is van Exloërveen (geb. op 16 juli 1870), maar beiden woonden voor hun huwelijk bij hun respectieve ouders in Exloërmond. De geboorte-aangifte van Jantje is gedaan in de gemeente Odoorn. Zij hebben zich kennelijk na hun huwelijk eveneens in Tweede Exloërmond gevestigd (met dank aan Wim Idema voor deze gegevens en de opmerkingen terzake). Jacob Groenwold was veenarbeider.
In één van de kaartjes vertelt Roelof dat hij zo overhaast vertrok per trein dat hij niet eens kans had zijn vader ten afscheid te groeten; daaruit concludeer ik dat hij ook nog thuis gewoond
zal hebben.

Roelof en Jantje trouwden op 4 mei 1920, Roelof was toen 29, Jantje 27 jaar oud. Hun enige zoon, Tymen, mijn vader, werd geboren op 29 november 1921.

trouwfoto van jantje en roelof

deze foto is gedateerd 9 juni 1919

Deze pagina’s zijn in een andere vorm eerder op internet gepubliceerd geweest. Vanwege de schoonheid van de prentbriefkaarten worden ze nog eens in afzonderlijke posts weergegeven. Misschien zijn er onder de bezoekers geïnteresseerden in de genealogie van de Idema’s of in die van de Groenwolds (een deel van de familie emigreerde in het Interbellum naar de Verenigde Staten).Daarnaast is het aardig om te zien hoe deze twee mensen, al bijna een eeuw geleden met liefde en genegenheid met elkaar omgingen.

De afbeeldingen zijn  downloadbaar – beschouw de Creative Commons als regerend – bronvermelding wordt gewaardeerd.

 

De eerste kaart

Kaart #2

Kaart # 3

en de achterkant:

 

Kaart #4

Kaart #5

Kaart #6

De rare blauwe balk aan de onderzijde is een weerspiegeling die door de scanner niet goed wordt verwerkt. Het is de zilverachtige gloed die soms op oude ansichtkaarten schijnt.

 

Kaart #7