Data harken

Het vreemde is dat al een jaar geleden veel bekend was over de uiterst dubieuze activiteiten van Cambridge Analytica. De rol die het bedrijf speelde om behoudende, ultra-rechtse krachten in de VS te steunen tijdens de presidentsverkiezingen is in maart 2017 al goed gedocumenteerd, ondermeer in The Guardian.
Die publiciteit rond Cambridge Analytica en het gebruik dat van Facebook accounts wordt gemaakt valt op in de tijd dat er -heel even- maatschappelijk debat is over de Sleepwet, en de verruimde digitale bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Die wettelijke verankering komt er toch wel,ongeacht de uistlag van een referendum.
Waar dat toe leidt, en dat dat niet zozeer met privacy te maken heeft maar met in beginsel moreel verwerpelijke politieke en commerciële beïnvloeding van de publieke opinie, blijkt uit een Australisch voorbeeld.
De Commonwealth Games zijn multi-sport spelen voor de vroegere koloniën van Engeland. Ze worden dit jaar, van 4 – 15 april gehouden in de Gold Coast, Queensland, Australië.
Intussen is bekend geworden dat het gemeentebestuur van Gold Coast een nieuw wifi-netwerk heeft aangelegd voor de bezoekers die van over de hele wereld gaan toestromen. Om van de faciliteiten van dat netwerk gebruik te kunnen maken dienen gebruikers in te loggen met hun Facebook-account. Als ze dat niet doen kunnen ze toch gebruik maken van het netwerk, maar wordt het signaal sterk afgeknepen, en downloads beperkt. Vervolgens worden Facebookdata van die gebruikers opgeslagen om te kunnen worden geanalyseerd. “Maar we doen alles om de privacy van de gebruikers te beschermen”, aldus een voorlichter.
Eén van de punten van de Sleepwet is dat “inlichtingendiensten direct toegang krijgen tot gegevens die bedrijven en overheidsdiensten over hun gebruikers bijhouden, als bedrijven er vrijwillig aan meewerken ( als ze dat niet doen kunnen ze waarschijnlijk worden gedwongen, maar dat duurt allicht wat langer).

https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/21/gold-coast-council-to-use-wifi-to-harvest-facebook-data-during-commonwealth-games

 

Geheime DNA-databank

Onlangs keurde de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten goed. Door deze wet wordt massa-surveillance in Nederland binnenkort een feit. Dit vormt een historische breuk met het verleden. Enkele van de meest totalitaire bevoegdheden uit de nieuwe wet op een rij:
– De geheime diensten (AIVD en MIVD) zullen het internet massaal mogen aftappen. Terecht wordt deze nieuwe bevoegdheid daarom een digitaal sleepnet genoemd.
– De data die middels deze bevoegdheid verzameld worden mogen jarenlang worden opgeslagen en bovendien massaal en ongeëvalueerd worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.
– Alles wat in verbinding staat met het internet zal door de geheime diensten kunnen worden gehackt, zelfs als het apparatuur van onschuldige burgers betreft.
– Bedrijven en personen kunnen verplicht worden om encrypted data te ontsleutelen, op straffe van hechtenis.
– Op verzoek zal iedere databank bij de overheid en het bedrijfsleven opengesteld kunnen worden voor rechtstreekse, volledige toegang door de geheime diensten.
– Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
– Bij dit alles zal onafhankelijk en effectief (rechterlijk) toezicht ontbreken.

Steun de campagne van Amnesty International, onderteken het verzoek voor een referendum!

via https://sleepwet.nl

 

Niks te verbergen

Deze week tien jaar geleden publiceerde de Amerikaanse hoogleraar privacyrecht Daniel Solove, van George Washington University Law School zijn essay ‘Ik heb niks te verbergen en Andere Misverstanden over Privacy’. Het werd sindsdien een half miljoen keer geraadpleegd. ‘Ik heb niks te verbergen’ kwalificeerde Solove als een ‘frame’ waarin privacy ten onrechte wordt vereenzelvigd met de behoefte aan geheimzinnigheid van bedenkelijke types die ruimte voor illegale of immorele zaken willen houden. Hij ziet privacy als een paraplubegrip dat de gehele verhouding tussen burger en staat omvat. En dat niet zozeer de metafoor van George Orwells surveillance-staat belangrijk is, maar dat we vooral op de bureaucratische staat uit Kafka’s roman Het Proces moeten gaan letten. De alwetende staat die beslissingen neemt over burgers op basis van informatie waar de burger geen grip op heeft. Niet meer over hoe en waar het verzameld wordt, hoe lang het wordt bewaard, waarvoor het wordt benut en welke conclusies er uit worden getrokken.

citaat uit de column van Folkert Jensma in NRC Handelsblad,  4 maart 2017.

Het hele artikel hier. 

 

Wettelijk

Maken we ons af en toe wel wat zorgen over de (vermeende?) uitholling van de rechtsstaat in Turkije. Dat hoeft niet echt. Immers, zolang de door de immer lachende Minister-President met Turkije gesloten “vluchtelingendeal” (de vermindering van het aantal asielzoekers is een Mega Succes, ronkt de VVDdA voortdurend) boven de Egeïsche Zee hangt blijft Nederland een zelfverklaard gidsland. Dus we brengen die Erdogan nog wel op zuiverder gedachten. Als gidsland ben je toch een lichtend voorbeeld voor alle anderen, ook Turken. Al is de regelgeving hier voor de een soms wat nijpender dan voor de ander. Met een donkere huidskleur, beter niet een al te dure auto gekocht. Wetten worden gemaakt om aan het volk op te leggen – de overheid zelf hoeft zich daar niet aan te houden. Of het nou gaat over wat illegaal extra pensioen in een buitenland (niet-moslim buitenland uiteraard), of om ongecontroleerd “vorderen” van persoonsgegevens. Maar dat zijn eigenlijk verwaarloosbare kleinigheden, in de perfecte parlementaire democratie van de moerasdelta aan zee.

Tagged with:
 

Geef geen toestemming!

Haal uzelf uit het EPD!

Wie meedoet aan de actie ‘Nee ik geef geen toestemming’:

• Verzekert zichzelf tegen mogelijk onrechtmatig gebruik van zijn of haar gegevens.

• Helpt voorkomen dat zorgverleners, door de overheid en de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen,gedwongen worden om hun medisch beroepsgeheim op te geven.

• Stimuleert dat er een alternatief ontwikkeld wordt voor een veilig, privacyproof uitwisselingssysteem van medische gegevens waarbij relevante medische gegevens wèl behandeling gerelateerd en via verstrekking (in plaats van onttrekking) kunnen worden uitgewisseld. Iets wat in het huidige systeem de enige optie is waar niet voor kan worden gekozen.

Uiteraard kunt u, net als voorheen, gewoon gebruik blijven maken van medische zorg waarbij de uitwisseling van uw medische gegevens beperkt blijft tot wat nodig is voor een goede zorgverlening. Namelijk door alleen toestemming te geven voor de uitwisseling van relevante medische gegevens aan zorgverleners die direct bij een behandeling van u betrokken zijn.

meer info: http://www.ikgeentoestemming.nl/

 

De Tweede Crypto-oorlog

“When encryption is outlawed, only outlaws will encrypt.”

Lees erover bij Webwereld.

 

En wat doet Nederland?

Lees meer.

 

Alleen als het echt nodig is

Steun de campagne, verstuur de brief – deel alleen uw medische gegevens als het in uw eigen belang is!

https://www.specifieketoestemming.nl/

Borderline insane

Engeland. 2014.

Eerder is in Engeland een plan (slechts) opgeschort om patiëntgegevens van de nationale gezondheiszorg te verkopen aan de hoogste bieder. Die gegevens zijn zogenaamd “geanonimiseerd”. Maar verkocht worden onder andere postcode, geboortedatum, registratienummer, geslacht en etniciteit. Het enige dat vooralsnog ontbreekt in het rijtje is religie en sexuele voorkeur.

Nu is dan weer bekend geworden dat de belastingdienst de gegevens van de belastingbetalers wil gaan verpatsen. “Geanonimiseerd” uiteraard, maar wel tot op postcodeniveau herleidbaar.
Eén, nog wel een conservatief, parlementslid heeft het plan “borderline insane” genoemd. Dat lijkt een tamelijk tongue-in-cheek kwalificatie. Een andere verdwalde criticus heeft gewaarschuwd dat de verkoop het vertrouwen tussen belastingbetaler en de belastingdienst zou kunnen aantasten. Nee, aan ironie is nooit veel gebrek geweest, in ons voorland.

 

Function creep

Het blijft een boeiend scenario. Voor ons eigen bestwil, voor onze veiligheid of “om u beter van dienst te zijn”, worden minutieus al onze persoonlijke gegevens vastgelegd. En even later blijken die gegevens ineens voor heel andere partijen toegankelijk dan slechts voor de instantie die ze oorspronkelijk verzamelde. De verzekeringsmaatschappij weet straks welke ziekten je hebt, zodat de premie daarop kan afgestemd, de belastingdienst weet waar je parkeert, of waar je met je auto langs rijdt (en wanneer), en Google weet alles (en dus de inlichtingendiensten ook). Straks zijn ook patiëntgegevens in Engeland vrij, en zonder gerechtelijk bevel, toegankelijk voor de politie. Ons voorland.
http://webwereld.nl/beveiliging/81255-politie-krijgt-backdoor-naar-medische-gegevens-britse-burgers