Leugens

Banken kunnen voor opwinding zorgen, waar ze er eigenlijk alleen maar voor rust en aangenaam keuvelen horen te zijn. We hebben het al snel over een leugenbank. Dat wekt een valse suggestie alsof daar, op de bank, niet de waarheid zou verteld worden. Dat is natuurlijk niet zo.
Veel meer is het dat -als ze er zijn- de laatste nieuwtjes worden doorgenomen, en De Toestand wordt besproken. Zoiets behoort men niet te willen veranderen:

Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Hulst, gehouden op donderdag 25 april 2002, om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst.
(…)
16. Rondvraag
(…)
De heer Plasschaert (raadslid) vraagt of de oude bank die op de “Leugenhoek” stond terug geplaatst kan worden. Dit op verzoek van vele ouderen. Zij vinden dat de nieuwe bank niet lekker zit. De “oude bank” ligt opgeslagen in de Stadsschuur. Hij zegt dat men de ouderen hier een groot plezier mee zou doen.
Hij vraagt, vooruitlopend op het dualisme, of het college in overweging kan nemen om ter gelegenheid van de resterende commissiever- gaderingen van dit jaar op het eind van iedere vergadering een rondvraag in te stellen voor de burgers op de publieke tribune. Dit betreft burgers die natuurlijk geen lid zijn van gemeenteraad. De opzet is om géén discussie aan te gaan.
(…)
De heer Kaijser (wethouder) zegt nog eens dat hij zal streven om vóór de zomervakantie naar de raadsleden te komen met een voorstel over de BAM-plannen.
Voor wat betreft de bank op de “Leugenhoek” zal hij bekijken of deze bank in ere hersteld kan worden. Hij vindt wel dat men ervoor moet waken om met alle soorten straatmeubilair in de weer te gaan. Dit komt het stadsgezicht niet ten goede. Voor wat betreft de verkrotting achter de Basiliek is men in een vergevorderd stadium met een projectontwikkelaar. Zodra de plannen rond zijn zullen ze aan de raadsleden worden voorgesteld.

•—•‡•—•‡•—•
Toch kan het leugentje niet helemaal weggedacht.

Bankje op Vlieland
oude mannen die elkaar
leugentjes vertellen
vakantieliefde dij aan dij
starend over het wad
uitrusten bij de vuurtoren
Bankje op Vlieland.

(Gien Warries, 1 september 2002)

 

De Genestet

Dichter-predikant P.A. de Génestet (1829 – 1861) had gelukkige jaren in Bloemendaal, maar het was ook de plaats waar hij zijn vrouw in 1859 verloor, die hij er nog maar zeven jaar eerder had getrouwd.
Na haar dood verhuisde hij naar Roozendaal (Gld), maar hij is toch zo zeer met Bloemendaal verbonden dat bewonderaars te zijner nagedachtenis er in 1911 een bank neerzetten.

De bank is ontworpen door L.J. Vreugde, en geplaatst in de Brederodelaan.

Het opschrift luidt:

»De liefste plek
U en ik uitgelezen
Mijn bosch en duin en dal
Daar half mijn thuis mocht wezen
U eer ik, bovenal «

 

Illustratief

In cartoons, losse tekeningen hebben bankjes veelal een illustratieve betekenis. Decoratie, maar al te vaak met een weemoedige inslag. Zijn bankjes en weemoed met elkaar verbonden?
VS

Wat bij ons de Brink is, heet in het Engels de village green.
De Fairhaven Village Green is in Bellingham, in de staat Washington, USA. In 1993 werd daar, achter het gebouw van Village Books, een behoorlijk groot terrein te koop aangeboden. Dat werd in 1994 door de gemeente gekocht, met de bedoeling er een park van te maken. De gemeente had daar helaas niet genoeg geld voor. De ontwikkeling van het park (de beoogde Fairhaven Village Green) zou op initiatief van de inwoners moeten gebeuren. Dat initiatief heeft tot ruim in 2001 geduurd, maar toen werd dan ook meteen goed doorgepakt.
In juni 2001
* werd het Fairhaven Village Green Committee gevormd om de ontwikkelingsactiviteiten te coördineren;
* doneerde de Stewart-King Partnership fondsen voor de eerste schetsen en tekeningen;
* betaalden Jepson & Associates het bouwrijp maken van het terrein;
* zorgde de Dawson Construction and Cascade Joinery voor de begroting;
* werd een voorstel gedaan aan de gemeentelijke afdeling Stadsparken, die op hun beurt een voorstel deden aan de Burgemeester en aan de Gemeenteraad;
* startte fondsenwerving.
Voornamelijk particulier initiatief dus, waarbij de burgers en bedrijven konden kiezen uit een aantal mogelijkheden “Take your place in history”: een stoeptegel (11 x 22 cm; $35 voor maximaal twee regels van 16 karakters elk, tien dollar korting vanaf de vijfde tegel), een parkbank (met koperen donatie-plaquette, à 2000 dollar; beperkt aantal banken – wie het eerst komt, eerst maalt) of een pergola (waarbij de naam van de gulle gever in een tegel wordt gegraveerd, die voor de pergola wordt geplaatst; $5000).
Gewoon geld geven mag ook (keuze uit supporter, contributor, benefactor of major benefactor), waarbij de gevers wordt vermeld in een duurzaam tablet in het park.

Zo komen banken in Amerika te park!

 

Wachten

Het bankje vervult geen geringe functie bij de spoorwegen. Overal, in elk land.

(Brussel Noordstation)

Het is zelfs nog niet zo lang geleden dat de gemeenschappelijke zetel in de treinen (van de lagere klasse – de salon in de Oriënt Express van toen is weer een ander verhaal) werd vervangen door een meer individuele omgeving, hoewel dat nog lang geen gemeenschappelijk onderdeel van internationaal treindesign is. Vergelijk dat eens met de bus.
Maar het zou niet gaan over binnen.

Onverbrekelijk verbonden met het reizen per trein is natuurlijk het moeten wachten tot de trein komt. Een station is ondenkbaar zonder bankjes! Vaak zijn er te weinig. Soms ontbreekt op het perron een bankje helemaal, hetgeen een wonderlijke beslissing is van het stationsmanagement. Toch weer bang voor zwervers?

(Liège: Gare Guillemins)

Mijmeren

Sommige lokaties van bankjes spreken voor zich.

Waarom daar?

Sommige bankjes hebben een verdrietige zijde. Dat volstrekt onduidelijk is waarom juist dáár een bankje moest komen. Wie heeft bedacht dat je daar moet gaan zitten, zou er voor straf ook zelf af en toe tien minuten dienen plaats nemen. Liefst bij een druilerige motregen.
Terwijl er nog zoveel plekken zijn die geheel ten onrecht géén bankje hebben.
Je gaat ter banke omdat je van het uitzicht wilt genieten. Dat kalmeert het gemoed, dat verheft de geest.

Maar waarom zou je eigenlijk hier plaats nemen?

Of hier?

AU!

De geoefend bancair observator wordt het soms bang te moede en droef om het hart.


Het komt nog steeds voor.

Verdrietige bankjes.

Zo verwaarloosd. Wie bekommert zich om het bankje dat is in de knop is gebroken, gevallen, oud en eenzaam?


Bedenk eens hoeveel vermoeiden het tot steun is geweest. Er is gelezen, vol bewondering de avondschemer aanschouwd. Vol heimwee de in de verte verstervende roep van de leeuwerik gehoord.  Misschien hield Rikus wel de hand van zijn Maartje vast, maar durfde hij niet verder gaan.


Hoe wreed kan het lot zijn dat een bankje soms treft.

En ach, héél af en toe zijn we dan ineens ook weer heel vertederd. Dan speelt de romanticus in ons op, en houden we óók van alle lelijke eendjes.

Veel bankjes

Intussen staan op ipernity zeshonderd afbeeldingen van bankjes her en der – helaas heeft ipernity een aantal ongemakkelijke veranderingen doorgevoerd waardoor de diashow voorlopig helaas niet meer werkt (althans niet rechtstreeks, en wellicht niet in alle browsers).